Teknisk og praktisk kan en FUE hårtransplantasjon utføres når som helst. My Hair Clinic anbefaler dog en konservativ tilgang når det gjelder unge pasienter. Man kan gjøre en hårtransplantasjon i de fleste tilfelle, men det er veldigt viktigt, at man tar hensyn til pasientens alder i forbindelse med operasjonen. Det skyldes fler forhold:

• Hårtap er en dynamisk process og det kan hende, at pasienten miste mer hår etter opreasjonen.

• Hårtap i en ung alder kan være starten på en livslang process, hvis hårtapet fortsetter.

• Unge pasienter ønsker ofte et for lavt hårfeste, som kan se unaturligt ut på langt sikt.

• Urealistiske forventninger.

young_loosing_hair

Der finnes ingen noe reelt alternativ til en konkrekt vurdering for hver enkelts pasients særlige situasjon. De nedennevnte forhold bør ikke betragtes som en anbefaling, da den enkelte pasient må vurderes individuelt.

Hva kan unge pasienter gjøre for hårtapet sitt?

Avhengigt af den enkelte pasients situation kan det blir aktuelt å anbefale en hårtransplantasjon, medisinsk behandling eller en kombinasjon av disse.

Dersom det er aktuelt vil My Hair Clinic anbefale et eller fler av følgende medisinske behandligner:
1. Minoxidil 5%. Ca. 505 av pasientene vil oppleve en effekt av medisinen
2. Dermaroller/microneedling gjerne kombinert med Minoxidil 5%
3. Platelet-Rich-Plasma (PRP Hair Treatment)

Generelt gjelder det for medisinsk behandling, at det behandlingen må vedlikeholdes ellers mistes effekten av medisinen. Derimot gir FUE hårtransplantasjon et permanent resultat. Særligt for unge mennesker kan det dog være aktuelt med medisinsk behandling, særligt dersom det er tale om hårtap i måne-området.

I den medisinske verden er der ingen regler som ikke har undtakelser og en individuel vurdering bør foretaes for hver enkelt pasient. My Hair Clinic kan i nogen tilfelle utføre en operasjon hos en ung pasient efter en individuel vurdering av alder, hårtap, forventninger til resultat etter operasjonen, pasientens forståelse for sin situasjon og hans motivasjon for operasjonen. En konservativ tilgang anbefales, inklusiv mindre operasjoner, et høyere hårfeste og mindre tetthet. Det er for å sikre, at det er nok donor-hår for fremtidigt hårtap. Denne tilgang gir kanske ikke en dramatisk kosmetisk effekt på en gang, men kan forhindre, at pasienten ser helt skallet ut i en ung alder.