Jo bedre informert du er rundt din hårtransplantasjon, jo enklere blir prosessen før, under og etter operasjonen:

1. Du kan lese om å ha en plan for din FUE operasjon
2. Hva som skal skje på operasjonsdagen
3. Hva du kan forvente etter din hårtransplantasjon

 

Hvis du har andre spørsmål eller ønsker å diskutere din spesifikke situasjon, så kan du naturligvis sende en e-post, chatte eller ringe oss. Husk at alle konsultasjoner blir gjort av leger – vi har ikke noe salgsteam som foretar konsultasjoner.

The better informed you are about the various aspects of hair transplantation the smoother the process before, during and after the operation.