Unik PRP behandling i Oslo, Norge

Platelet Rich Plasma (PRP), eller blodplate-rik-plasma på norsk, har blitt brukt innenfor medisin i en del år. Fra sports-medisin gikk det over i estetisk medisin og hud behandling. I de siste årene har det blitt brukt for PRP og Microneedling blitt brukt som medisinsk behandling av hårtap og håravfall.
Innenfor sport medisin har det blitt brukt til å fremskynde helingen og forbedre resultatene etter en sport skade. Det har vist sig veldig effektivt til dette bruk. De siste årene har det blit vesentlig mer utbredt og brukes nå innenfor veldige forskjellige områder innenfor medisin.

Hvordan virker PRP?

For å forstå, hvordan det virker, så må vi først se på, hvilken rolle blodplatene (trombocyttene) har i forbindelse med en skade eller et traume. Når vi utsettes for en skade, så startes en kjedereaksjon, hvor blodplatene ofte er først fremme på skadestedet for å ta kontroll over situasjonen. Hvis skaden innebærer blødning, så vil blodplatene først sørge for at blødningen stanses (hemostase). Men det er ikke nok bare å stoppe blødningen, da det er viktig, at skaden behandles og repareres. Blodplatene deltar direkte eller indirekte i mobiliseringen av stoffer, signal molekyler og celler, som skal ta sig av de vitale delene av reparasjon og heling.

Normalt er konsentrasjonen av blodplater 150.000-400.000 blodplater per mikro liter, med et gjennomsnitt på ca. 200.000 blodplater/mikroliter. Når blod sentrifugeres vil ca. 45% av volumen sette sig I bunnen. Dette utgjøres av de røde blodceller (Red Blood Cells, RBC). Ovenfor RBS finnes plasma, som utgjør ca. 55% av blodvolumet.

I plasma finner vi blodplatene, som nå finnes i en høyere konsentrasjon end tidligere, nemlig x1.8 i forhold til utgangspunkt.

Avhengig av hvilket utstyr som brukes og protokollen kan man behandle plasma ytterligere og få en høyere konsentrasjon av blodplater og da vil vi få en oppdeling av plasma i Platelet-Rich-Plasma (PRP) og Platelet-Poor-Plasma (PPP).

Avhengig av metode og protokoll, som anvendes, så kan man oppnå PRP konsentrasjoner, som er opp til 5 gange høyere end i vanlig blod.

Når man injisere en så høy konsentrasjon av “reparasjons/heling/vekst/collagen-stimulerende” celler i et mindre avgrenset område, så får vevet et kjempe boost, som er langt kraftigere end hva ikke traumatisert vev ellers ville få igjennom vanlige blod kapillærer.

Hvordan utføres PRP i Oslo, Norge?

Vanligvis taes ut 10-60 ml blod, som ved en vanlig blodprøve. Blodet behandles i henhold til en spesifikk protokoll og deles opp I RBC og plasma (med ca. x1.8 konsentrasjon av blodplater). Noen klinikker anvender dette som PRP. Dersom det ønskes kan PRP konsentreres enda mer.

Når vi har den ønsket konsentrasjon av Platelet Rich Plasma, så injiseres dette i området med hårtap.

Prosessen tar ca. 1 time avhengig av formålet med behandlingen. Dr Hussain vil vurdere din situasjon og anbefale en behandling, som passer til nettopp dine behov.

PRP behandling av hårtap

Det finnes fler studier og protokoller for behandling av hårtap. I et studie viste PRP å gi mervekst med 22 hår/cm2 ved opptelling 3 måneder etter en serie på 4 behandlinger.

M-PRP behandling av hårtap i Oslo

Som et av de veldig få klinikker tilbyr My Hair Clinic en helhetlig Medisinsk Hår Restaurasjon (MHR), hvor PRP, Microneedling kombineres med FUE hårtransplantasjon på klinikken i Oslo. I noen tilfelle tillegges annen medisinsk behandling. 
Med MHR hos My Hair Clinic øker vi mulighetene til å ta kontroll over ditt hårtap, da vi arbeider på forskjellige strategier med en synergistisk effekt.

M-PRP uten FUE Hårtransplantasjon

Når vi bruker MHR (PRP og Microneedling) uten samtidig hårtransplantasjon, så er det primære formal å reduserer ytterligere hårtap og re-aktivering av hårrøtter, som har sluttet å produserer hår. Når man har hårtap, så betyr det ikke at hårrøttene er borte, men at de har sluttet å produsere hår.
Den samlede effekt er således mindre hårtap og ofte nyvekst av hårene.

MHR er spesielt viktig for følgende pasienter

  1.  Men og kvinner med et dårlig donor-område, som ikke er egnet for hårtransplantasjon
  2.  Menn med hårtap I måne området før 35 års alderen
  3.  Pasienter, som ikke ønsker hårtransplantasjon
  4.  Pasienter, som ønsker en enkel behandling, som ikke har noen eller bare liten “downtime”

Behandlings protokollen tilpasses hver enkel pasient.

MHR kombinert med FUE Hårtransplantasjon

Når PRP og Microneedling brukes I forbindelse med en hårtransplantasjon, så er det primære formål å fremskynde heling og få fortere hårvekst. Et studie viser, at hårveksten etter en hårtransplantasjon kommer fortere, dersom det anvendes PRP i forbindelse med operasjonen.

Da tidspunktet for opptelling av antall hår (End-Point) i studiet var før det endelig resultat fra operasjonen, så finnes det følgende tolkningsmuligheter:

  1.  Hårtransplantasjon gir mer vekst, når det kombineres med PRP
  2.  PRP gir den samme totale vekst fra hårtransplantasjonen, men veksten kommer før end uten bruk av PRP

Uansett, så er MHR nyttig i forbindelse med en hårtransplantasjon, da mange pasienter føler, at det er slitsomt å vente på resultatet I forbindelse med en hårtransplantasjon.

Hos My Hair Clinic i Norge tilbyr vi ofte MHR som gir ennå bedre effekt mot hårtap og bedre vekst fra operasjonen.

Har du spørsmål om PRP eller Microneedling I Oslo og Norge?

Vi skjønner, at beslutninger rundt kosmetisk behandling, kirurgisk eller medisinsk, kan være vanskelige. Dette gjelder utseendet ditt og det er viktig at du gjennomgår din situasjon med en kompetent lege, som tar hensyn til nettopp din situasjon. Av samme grunn, så er det bare Dr Hussain personlig, som vurderer pasientene, så du er I trygge hender.
Skriv til os idag og vi kan sammen jobbe for en løsning, som passer til din situasjon og dine behov.