Microneedling mot hårtap i Oslo, Norge 

Microneedling brukes innenfor medisin på mange forskjellige områder. Når kroppen utsettes for et traume, så starter en kjedereaksjon, som har til formål å begrense skaden og hele den skaden. Som en del av denne prosessen avgis fler viktige molekyler, signal stoffer og celler, som deltar aktivt i reparasjons og helings prosessen. 
 
Microneedling påfører huden et kontrollert traume, som tilpasses den ønskede effekt av behandlingen. Hvis det blir brukt riktig, så kan Microneedling stimulere hårrøttene og gi ny-vekst av håret. 
 
I henhold til et vitenskapelig studie fra 2013, så økte antall hår per cm2 med 91 hår hos pasienter, som ble behandlet med Microneedling og Minoxidil 5%. Gruppen av pasienter, som bare fikk Minoxidil 5% hadde bare en mer-vekst på 22 hår/cm2. 
 
Effekten av Microneedling skyldes fler forhold, herunder avgivelse av vekstfaktorer fra blodplatene. Aktivering av blodplatene øker også frigivelse av vekstfaktorer som finnes i huden øverste lag og det stimulerer regenerasjon av huden.  
 
Traumet fra Microneedling stimulerer stamceller i hårrøttene som en del av sårheling prosessen. 
 
I tillegg medfører Microneedling også at gener, som står for hårvekst, herunder B Catenin, Wnt3 og Wnt10b, aktiveres. 

Medisinsk behandling av hårtap i Oslo

Som et av de veldig få klinikker tilbyr My Hair Clinic en helhetlig Medisinsk Hår Restaurasjon (MHR), hvor PRP, Microneedling kombineres med FUE hårtransplantasjon på klinikken i Oslo. I noen tilfelle tillegges annen medisinsk behandling. 
Med MHR hos My Hair Clinic øker vi mulighetene til å ta kontroll over ditt hårtap, da vi arbeider på forskjellige strategier med en synergistisk effekt.

MHR uten FUE Hårtransplantasjon

Når vi bruker MHR (PRP og Microneedling) uten samtidig hårtransplantasjon, så er det primære formal å reduserer ytterligere hårtap og re-aktivering av hårrøtter, som har sluttet å produserer hår. Når man har hårtap, så betyr det ikke at hårrøttene er borte, men at de har sluttet å produsere hår.
Den samlede effekt er således mindre hårtap og ofte nyvekst av hårene.

MHR er spesielt viktig for følgende pasienter

  1.  Men og kvinner med et dårlig donor-område, som ikke er egnet for hårtransplantasjon
  2.  Menn med hårtap I måne området før 35 års alderen
  3.  Pasienter, som ikke ønsker hårtransplantasjon
  4.  Pasienter, som ønsker en enkel behandling, som ikke har noen eller bare liten “downtime”

Behandlings protokollen tilpasses hver enkel pasient.

MHR kombinert med FUE Hårtransplantasjon

Når PRP og Microneedling brukes I forbindelse med en hårtransplantasjon, så er det primære formål å fremskynde heling og få fortere hårvekst. Et studie viser, at hårveksten etter en hårtransplantasjon kommer fortere, dersom det anvendes PRP i forbindelse med operasjonen.

Da tidspunktet for opptelling av antall hår (End-Point) i studiet var før det endelig resultat fra operasjonen, så finnes det følgende tolkningsmuligheter:

  1.  Hårtransplantasjon gir mer vekst, når det kombineres med PRP
  2.  PRP gir den samme totale vekst fra hårtransplantasjonen, men veksten kommer før end uten bruk av PRP

Uansett, så er MHR nyttig i forbindelse med en hårtransplantasjon, da mange pasienter føler, at det er slitsomt å vente på resultatet I forbindelse med en hårtransplantasjon.

Hos My Hair Clinic i Norge tilbyr vi ofte MHR som gir ennå bedre effekt mot hårtap og bedre vekst fra operasjonen.

Har du spørsmål om PRP eller Microneedling I Oslo og Norge?

Vi skjønner, at beslutninger rundt kosmetisk behandling, kirurgisk eller medisinsk, kan være vanskelige. Dette gjelder utseendet ditt og det er viktig at du gjennomgår din situasjon med en kompetent lege, som tar hensyn til nettopp din situasjon. Av samme grunn, så er det bare Dr Hussain personlig, som vurderer pasientene, så du er I trygge hender.
Skriv til os idag og vi kan sammen jobbe for en løsning, som passer til din situasjon og dine behov.